Advokatutgifter (rettshjelp) kan kreves dekket ved personskade

Har du en personskade etter trafikkulykke (trafikkskade) eller yrkesskade, dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken.

Også i pasientskadesaker og saker om voldsoffererstatning kan du få dekket utgifter til advokat.

På visse vilkår kan det offentlige dekke advokatbistand under fri rettshjelp.

Rettshjelpforsikring

Mange kan ha krav på dekning av rettshjelp (rettshjelpforsikring) under bilforsikring, husforsikring eller innboforsikring. På visse vilkår kan denne forsikringen komme til anvendelse når tvist oppstår og dekke advokatutgifter med fradrag for en viss egenandel som du må betale selv.

Vi kan hjelpe deg med å avklare om du kan få dekket dine utgifter til advokat i erstatningssaken.