Orientering om hva du bør gjøre når du har blitt utsatt for en trafikkulykke

 

På skadestedet:

Tilkall alltid politiet.

Få tak i vitner, navn og adresse.

Ta bilder av de involverte bilene (nærbilder av kollisjonsskadene og avstandsbilder), oversiktsbilder fra stedet, bilder som viser hvilken retning bilene kom fra, bilder av bremsespor, avstand til veikant og hvor i veibanen kollisjonen skjedde. Det bør også tas bilder av veimerkingen, - både i veibanen og i form av skilting på stedet.

Føler du deg omtåket; få hjelp med å fylle ut skadeskjemaet, gjerne av politiet. Er du ikke i stand til å fylle ut selv, avvent. (Ha alltid et standard skadeskjema i hanskerommet. Det kan du få av ditt forsikringsselskap).

Oppsøk lege så snart så mulig. Forlang røntgen. Sørg for at legebesøket er nedtegnet i legejournalen. Be om kopi av journalen.

 

Så snart så mulig:

Ta kontakt med advokat.

Finn alle de involverte forsikringsselskapene. F.eks. alle dine private ulykkesforsikringer, gjennom arbeidsgiver/organisasjon. Forsikringer din ektefelle måtte ha gjennom jobb som også omfatter deg, ferie- og fritidsforsikringer, kredittkort el medlemsskap i foreninger, pensjonsforsikringer og gjeldsforsikringer.

Alle disse forsikringsselskapene må ha melding om ulykken. Dette pga. meldeplikten, jfr forsikringsavtaleloven. Men også fordi det utløses et rentekrav til din fordel regnet fra to måneder etter at forsikringsselskapet fikk melding om ulykken.

 

Ved yrkesskade:

Som yrkesskadet (skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden) har du krav på erstatning fra det forsikringsselskapet hvor din arbeidsgiver har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring i henhold til lov av 16. juni 1989. Selv om din arbeidsgiver ikke skulle ha tegnet yrkesskadeforsikring, vil du likevel få den erstatning du har krav på. Kravet må da fremmes overfor Yrkesskadeforsikringsforeningen, som er en felles organisasjon for forsikringsselskapene.

Arbeidsgiver plikter å sende melding om arbeidsulykken til trygdekontoret, arbeidskontoret og forsikringsselskapet.

NB! Husk at en skade i trafikken også kan være en yrkesskade.

(Skadesiden.no)


Kontakt oss

for en gratis vurdering av din sak:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

DomstolnyttSkadesiden.no eies av Advokatfirmaet Robertsen AS, Postboks 2724 Solli, 0204 Oslo. Besøksadresse: Sommerrogaten 17, Oslo. Inngang fra Frognerveien.

Telefon 05789 eller +47 22 12 24 90. Telefax: +47 22 12 24 81. Epost: kontakt@skadesiden.no. Web: www.skadesiden.no.

Webdesign ©2015 Web Norge