Advokatutgifter (rettshjelp) kan kreves dekket ved personskade

Har du en personskade etter trafikkulykke (trafikkskade) eller yrkesskade, dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken.

Også i pasientskadesaker og saker om voldsoffererstatning kan du få dekket utgifter til advokat.

På visse vilkår kan det offentlige dekke advokatbistand under fri rettshjelp.

Rettshjelpforsikring

Mange kan ha krav på dekning av rettshjelp (rettshjelpforsikring) under bilforsikring, husforsikring eller innboforsikring. På visse vilkår kan denne forsikringen komme til anvendelse når tvist oppstår og dekke advokatutgifter med fradrag for en viss egenandel som du må betale selv.

Vi kan hjelpe deg med å avklare om du kan få dekket dine utgifter til advokat i erstatningssaken.


Kontakt oss

for en gratis vurdering av din sak:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

DomstolnyttSkadesiden.no eies av Advokatfirmaet Robertsen AS, Postboks 2724 Solli, 0204 Oslo. Besøksadresse: Sommerrogaten 17, Oslo. Inngang fra Frognerveien.

Telefon 05789 eller +47 22 12 24 90. Telefax: +47 22 12 24 81. Epost: kontakt@skadesiden.no. Web: www.skadesiden.no.

Webdesign ©2015 Web Norge