dreamstimeextrasmall 32255535

Det er viktig å være klar over at forsikringsselskapene, deres ansatte og advokater, er meget erfarne når det gjelder å forhandle inn forsikringsoppgjør.

Erstatning for personskade handler om store utbetalinger for forsikringsselskapene - dvs. utgifter som de er interessert i å minimalisere. Dette betyr at skadelidte svært ofte ikke mottar korrekt, det vil si full erstatning for sitt tap.

Vi vil derfor fraråde deg å forhandle på egen hånd med forsikringsselskap. Skaff deg profesjonell hjelp fra kompetent advokat straks ulykken har skjedd.

Når du skal skaffe deg advokathjelp for å bistå deg bør han eller hun ha lang erfaring med å representere skadelidte mot forsikringsselskapene. Dette er meget viktig. Også advokater blir overkjørt av forsikringsselskapene.

Spør advokaten om tidligere erfaring med personskadesaker: 

Hvor mange løpende saker mot forsikringsselskaper har advokaten?

Hvor ofte har advokaten vært i retten mot et forsikringsselskap?

Hvor mange saker er vunnet?

En advokat som er spesialist i erstatningsrett må også ha spesialutviklet dataprogram (Compensatio fra Jussystemer AS) for beregning av erstatning.

Spør også advokaten om referanse til tidligere klienter.

Det anbefales på det sterkeste at du som skadelidt har advokatbistand gjennom hele prosessen mot forsikringsselskapet.

Les også vår artikkel: Hvilken erstatning kan du kreve?

Dersom du har en personskade etter ulykke, herunder trafikkulykke, yrkesskade, yrkessykdom, voldsofferskade, pasientskade etter feilbehandling, forsikring (ulykkesforsikring, livsforsikring m.m.), og har spørsmål som du lurer på kan du ringe oss på telefon 05789 eller benytte kontaktskjemaet på nettsiden. Våre advokater vil gi deg en kostnadsfri vurdering av saken.

(Skadesiden.no)


Kontakt oss

for en gratis vurdering av din sak:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

DomstolnyttSkadesiden.no eies av Advokatfirmaet Robertsen AS, Postboks 2724 Solli, 0204 Oslo. Besøksadresse: Sommerrogaten 17, Oslo. Inngang fra Frognerveien.

Telefon 05789 eller +47 22 12 24 90. Telefax: +47 22 12 24 81. Epost: kontakt@skadesiden.no. Web: www.skadesiden.no.

Webdesign ©2015 Web Norge