Kilde: VG 

...men forsikringsselskapet ville bare gi kvinnen en tredjedel

UVERDIG: Advokat Jan Inge Thesen mener det burde være unødvendig at så mange må gå rettens vei for å få erstatningen de har krav på. Foto: MARTE VIKE ARNESENUVERDIG: Advokat Jan Inge Thesen mener det burde være unødvendig at så mange må gå rettens vei for å få erstatningen de har krav på. Foto: MARTE VIKE ARNESEN 

Av TERJE HELSINGENG og HILDE KRISTINE MISJE

En sørlandskvinne har fått rekordhøye 7,3 millioner kroner i erstatning etter å ha blitt alvorlig skadet i en trafikkulykke. Det er tre ganger mer enn det hun ble tilbudt.

Dommen falt i en tingrett på Sørlandet, etter at kvinnen og hennes advokat, Jan Inge Thesen i Advokatfirmaet Robertsen, avslo det opprinnelige tilbudet fra Tryg Forsikring NUF på 2,6 millioner kroner.

Thesen reagerer sterkt på at kvinnen, etter det hun har vært gjennom etter den dramatiske ulykken, måtte gjennom det han karakteriserer som en opprivende prosess i retten for å få riktig erstatning. 

Gjentar seg

- Dette viser nok en gang at det forsikringsselskapene mener er et riktig erstatningsbeløp ikke alltid samsvarer med det som er den alminnelige rettsoppfatningen. I dette tilfelle ble beløpet nesten tredoblet i forhold til det opprinnelige, sier Thesen.

Han mener dette gjentar seg gang etter gang, og at det tvinger skadelidte ut i langvarige rettstvister for å få riktig erstatning for det økonomiske tapet som de lider.

- Forsikringsbransjen må nå ta dette innover seg og sørge for å komme i takt med domstolenes rettsoppfatning. Selskapenes uverdige praksis kan ramme hvem som helst som blir utsatt for alvorlige ulykker og som har mer enn nok med sine alvorlige helseplager, sier Thesen.

Som et trekkspill

Ulykken skjedde da kvinnen var på vei hjem sammen med en venninne etter å ha vært på shopping. En motgående bil kom over i feil kjørebane i forbindelse med en forbikjøring og frontkolliderte med bilen venninnene satt i.

På grunn av den høye hastigheten til den andre bilen ble sammenstøtet kraftig og begge bilene ble kondemnert.

Kvinnen, som nå har fått erstatning, ble sittende fastklemt, svært forslått med store skader, mens venninnen fikk kuttskader i hodet.

Fryktet bilbrann

- Ulykken var meget alvorlig. Fordi det var sølt diesel, var hun skrekkslagen ved tanken på at det kunne begynne å brenne når som helst. Bilen var også klemt sammen som et trekkspill og måtte derfor trekkes ut igjen før hun ble skåret løs, sier Thesen.

På sykehuset var det kriseopplegg. Der ble klærne klippet av henne, før hun gjennomgikk forskjellige undersøkelser.

Etterpå fikk hun vite at det som reddet livet hennes var at hun hadde en så solid bil.

Forsikringsselskapet anker

Tryg Forsikring opplyser til VG at de vil anke dommen.

- I denne saken har Tryg basert seg på konklusjonene til den rettsoppnevnte sakkyndige. Vi registrerer at tingretten har valgt å se bort fra disse konklusjonene i sin dom. Tryg mener dommen er feil, og vi kommer til å anke den. Jan Inge Thesens uttalelser har vi ingen videre kommentarer til, opplyser kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.


 


Kontakt oss

for en gratis vurdering av din sak:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

DomstolnyttSkadesiden.no eies av Advokatfirmaet Robertsen AS, Postboks 2724 Solli, 0204 Oslo. Besøksadresse: Sommerrogaten 17, Oslo. Inngang fra Frognerveien.

Telefon 05789 eller +47 22 12 24 90. Telefax: +47 22 12 24 81. Epost: kontakt@skadesiden.no. Web: www.skadesiden.no.

Webdesign ©2015 Web Norge