1899816

 

TROMSØ (VG) Da «Utvik Senior» ble rent i senk av et ukjent skip i 1978, satt Fiskeridirektoratet med oversikt over utenlandske fiskefartøyer i området. Men politiet og myndighetene unnlot å sjekke dem.

- Vi har fått denne oversikten nå. Den viser at rundt 7-8 utenlandske båter var i området der «Utvik Senior» gikk ned. Ingen av disse ble sjekket etterpå. Dette var svært kritikkverdig og virker opprørende i dag, sier advokat Jan Inge Thesen i advokatfirmaet Robertsen, som representerer de etterlatte.

I et brev til Stortinget legger advokatene frem nye bevis som de mener underbygger at det ukjente skipet sannsynligvis ville blitt sporet opp - dersom myndighetene den gang hadde gjort jobben sin.

- «Utvik Senior»-tragedien burde vært etterforsket som en kollisjon og et uaktsomt drap på ni mennesker, sier advokat Thesen.

Refser myndighetene

I brevet fra advokatene blir norske myndigheter og politi slaktet for feilvurderingene som ble gjort for vel 28 år siden. Den første granskingskommisjonen konkluderte den gang med at fiskebåten sank som følge av grunnstøting - og det ga alvorlige konsekvenser:

- Myndighetenes unnlatenhet ødela muligheten for å oppklare saken, og ødela dermed de etterlattes muligheter til å kunne fremme et erstatningskrav overfor en skipseier eller forsikringsselskap. Derfor må staten i dag ta ansvar for det økonomiske tapet som de etterlatte ble påført som følge av forliset, sier advokat Jan Inge Thesen.

I brevet til Stortinget krever advokatene derfor at de etterlatte får en langt mer sjenerøs erstatning enn de hittil er tilbudt.

Ni omkomne

Ni mann omkom da fiskebåten sank utenfor Senja i februar 1978. Den første granskingskommisjonen konkluderte med at båten trolig hadde grunnstøtt som følge av feilnavigering.

Men de etterlatte og erfarne fiskere i området mente fra første stund at dette ikke kunne være riktig. Vrakfunn som ble gjort like etter, tydet på at båten måtte ha vært utsatt for en kollisjon med et annet fartøy. Først i 2002, da båtmotoren ble funnet på dypet langt fra nærmeste grunne, ble en ny granskingskommisjon satt i sving. I fjor konkluderte kommisjonen med at kollisjon var den sannsynlige årsak til forliset.


Kontakt oss

for en gratis vurdering av din sak:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

DomstolnyttSkadesiden.no eies av Advokatfirmaet Robertsen AS, Postboks 2724 Solli, 0204 Oslo. Besøksadresse: Sommerrogaten 17, Oslo. Inngang fra Frognerveien.

Telefon 05789 eller +47 22 12 24 90. Telefax: +47 22 12 24 81. Epost: kontakt@skadesiden.no. Web: www.skadesiden.no.

Webdesign ©2015 Web Norge