- If Skadeforsikring er blant de verste til å beskylde uskyldige kunder for svindel, sier advokat Robert Robertsen. If har nå trukket anken til Høyesterett i bilsaken mot Jan-Ole Haus. Haus får utbetalt over 1,7 millioner kroner.


BERGENS TIDENDE: TROND NYGARD-STURE

Dermed er den ekstremt dyre bilforsikringssaken endelig avgjort i Haus' favør.

- Jeg tror ikke det har sunket skikkelig inn ennå. Men det føles ufattelig godt, sier han, som nå skal en tur til Oslo og feire sammen med dem som har bistått ham i saken.

Dyr sak for If

Drosjeeieren fra Nordfjordeid tapte i Herredsretten. Retten fant det sannsynlig at han hadde tent på bilen selv. Likevel satte han hus og hjem på spill i en ny, dyr rettssak. Gulating lagmannsrett ga ham medhold, og han ble tilkjent 258.000 kroner for bilen og 1,2 millioner i saksomkostninger til advokat og tre sakkyndige. Med renter og nye saksomkostninger må If nå punge ut med over 1,7 millioner kroner til Haus. Ifs egne saksomkostninger ligger på vel 500.000. Dermed har saken kostet selskapet ca. 2,2 millioner kroner - og mye arbeid.

- En dyr sak for If. Det er tankevekkende at de bruker forsikringskundenes penger på denne måten, sier Haus sin advokat, Robert Robertsen.

Advokaten har ført en rekke saker mot forsikringsselskaper, og er svært kritisk til måten If opptrer på generelt og mot Jan-Ole Haus spesielt.

- Stemplet som svindler

- Tenk urettmessig å stemple den mannen som svindler i fem år. Jeg tror ikke de som sitter og vurderer slike saker i forsikringsselskapene skjønner hvor forferdelig det er, sier han.

Han mener at If er et av de to verste selskapene til å beskylde uskyldige forsikringskunder for svindel. - Dette baserer jeg på erfaring fra mange saker.

I forsikringssaker baserer retten sine vurderinger dels på egen sakkyndig, dels på partenes sakkyndige. Robertsen tar hardt i når han beskriver forsikringsselskapenes bruk av både egne og innleide sakkyndige.

- Holder ikke faglig mål

- Selskapenes egne utredere holder ikke faglig mål i slike vanskelige saker. Og de folkene de leier inn er ikke dyktige og grundige nok. Dessuten legger forsikringsselskapene inn begrensninger i forutsetningene for utredningen som vil styre de sakkyndige i retning av konklusjoner som går i deres favør. Dette er forutsetninger som ofte ikke er holdbare, og som kan få store konsekvenser for forsikringskundene, sier han.

- Det spesielle i denne saken er at Haus ikke hadde god nok hjelp fra sin sakkyndige da saken ble behandlet i Herredsretten. Derfor tapte han. Først da han skaffet seg gode nok sakkyndige til behandlingen i Lagmannsretten, vant han.


Kontakt oss

for en gratis vurdering av din sak:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

DomstolnyttSkadesiden.no eies av Advokatfirmaet Robertsen AS, Postboks 2724 Solli, 0204 Oslo. Besøksadresse: Sommerrogaten 17, Oslo. Inngang fra Frognerveien.

Telefon 05789 eller +47 22 12 24 90. Telefax: +47 22 12 24 81. Epost: kontakt@skadesiden.no. Web: www.skadesiden.no.

Webdesign ©2015 Web Norge